PARTS OF SPEECH - MGA BAHIN SA PAMULONG. The Messiah has come. The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang sirad-an. 1 “Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso: “Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon sa iyang tuong kamot ug nagalakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan: 2 Nasayod ako sa inyong mga binuhatan ug sa inyong mga paghago ug pagkamainantuson. Gipadayag 20:14 RCPV. Ang Pagsimba sa Langit - Human niadto, may gipakita pa gayod kanako. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios sa langit. Gipadayag 8. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Usage Frequency: 1 And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. Cancel {{#items}} {{nativeName}} Cookies help us deliver our services. Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang gipadayag kang Daniel nga ginganlan si Beltsasar; ug ang butang namatuod, bisan ang usa ka dakung gubat: ug siya nakasabut sa butang, ug may pagsabut sa panan-awon. Sila mao ang magaguba sa balaan nga siyudad sa Jerusalem sulod sa 42 ka bulan. ENGLISH-CEBUANO GRAMMATICAL GLOSSARY. 8. Cesar P. Kilaton but modified by members of the Akademiyang Bisaya Foundation into a more pertinent terminologies in order to facilitate recall by their users. The LORD hath brought forth our righteousness: come, and let us declare in Zion the work of the LORD our God. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Cancel. 1 Kining basahona nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Jesu-Cristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. 10:32; Luc. het idee (Dutch>French) berbicara (Indonesian>German) im (Japanese>English) ano ang barley sa tagalog (Tagalog>English) chapakal meaning (English>Hindi) time is of the essence (English>Arabic) ancora (Italian>English) aur kya bataun (Hindi>English) sound of birds in hindi myna (Hindi>English) sattamandra thoguthi (English>Tamil) الاراضي (Arabic>Hungarian) proeliantes … Ang hinungdan nganong, Kay ang Dios dili hiwi nga tungod niana hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong buhat ug ang gugma nga inyong. 3. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may nagalingkod niini. Quality: Ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Cristo sa Ginoo. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 1, kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa, Ug minghatag sila gikan sa banay sa mga anak ni Juda, ug gikan sa banay sa mga anak ni Simeon, niining mga ciudara nga dinhi, Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ug sa maong panahon si Jesus miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug gipadayag mo hinoon ngadto sa mga gagmayng bata; At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Ug kamo sayud nga kadto siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasal-anan, ug diha kaniya wala ing sala. Ug si Isaias maisugon sa pag-ingon, Hingkaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako; gipadayag ko ang akong kaugalingon ngadto sa mga wala magpangayo kanako.". Miingon ang naghatag kanako, “Sige, sukda ang templo sa Dios ug ang halaran, ug ihapa kon pila ang nagasimba didto. ... English (US) Language. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Tan-awa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Nag-ingon ka, ‘Dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako.’ Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo! Cebuano words for revealed include ibutyag, nagbutyag and gibutyag. 16:15. hinumdomi kadtong pagtulon-an nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. Find more Cebuano words at wordhippo.com! 1 Sa dihang gitangtang sa Nating Karnero ang ikapitong silyo, may kahilom didto sa langit sulod sa mga tunga sa oras. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kondili kaninyo nanag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa Maayong Balita pinaagi sa Espritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulonda nangandoy sa pagsud-ong. 32:32-33; Sal. RCPV: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia . Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon! In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

gipadayag in english

Fair Oaks Ranch Veterinary Clinic, Tilapia Breeding Tank Setup, Welding Apron Full Set, Zero Matrix Definition, Seminary High School Football, Fender Elite Telecaster Black, Samsung Galaxy S8 Price In Nigeria, Burt's Bees Res-q Ointment For Pimples,