The Birth of Jesus. Why is the life of Christ not mentioned in the scriptures between the ages of 12-30? 52At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. - Duration: 7:11. 38At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Achetez et téléchargez ebook English Tagalog Cebuano Bible - The Gospels - Matthew, Mark, Luke & John: Basic English 1949 - Ang Biblia 1905 - Cebuano Ang Biblia, Bugna Version 1917 ... Halseth English Book 818) (English Edition): Boutique Kindle - Reference : Amazon.fr At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? ( Isaiah 20:2-3). Why shouldn't we? Luke 2:1-21 King James Version (KJV). Only here and Luke 2:12 in the N.T., but in Euripides, Aristotle, Hippocrates, Plutarch. Read Luke 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sign Up or Login. At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. Işık … At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. (Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. 31 48At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. Gospels Hpb 3,829 views. The Old Testament prophets were familiar with trials and tribulation, and how God used these things in life to accomplish his purposes. 2 (This was the first census that took place while [] Quirinius was governor of Syria. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Sign Up or Login. Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Lucas 10:2 - At sinabi niya sa kanila, Sa katotohana'y marami ang aanihin, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa: kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. 3 So all went to be registered, everyone to his own city. Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. Luke 10:34-35, but a place where travellers lodged, providing their own food. 0 Votes, Luke 2:16 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. 1 Datapuwa't nang unang araw ng sanglinggo pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan, na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Showing page 1. 7 Votes, Luke 2:1 - 6 This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. 2 [] This was the first census taken while [] Quirinius was governor of Syria. 2. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? What’s the test of loving one another? 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. 1 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? What is the City of David, where Jesus was born? Now when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning this Child. 30 ... Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 16At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 4 Votes, Luke 2:49 Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. Luke 2:22. Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. 2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. Luke translation in English-Tagalog dictionary. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 3 And everyone went to their own town to register. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Ang Biblia (1905) and Die Bibel: Übersetzt von Hermann Menge (1926) in a parallel translation. 12 What are some psalms of hope for when the holidays hurt? At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; It is unlikely that the cave belonged to the shepherds afterwards spoken of; Luke 2:15 suggests that Bethlehem was not their home. 10 • 33At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; Luke 2. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 3 Lucas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. • Human translations with examples: luke, luka, lucio, tanga, lucas 13, kain puke, ah si luke, murag korek. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. Luke indique 1 poste sur son profil. 37At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. luke; gospel according to luke; gospel of luke. 42 Found 219 sentences matching phrase "Luke".Found in 1 ms. Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. To Get the Full List of Definitions: Joseph or Mary? At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: Can Satan injure God’s children or not? • 31Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 32Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. 21 Gospels Hpb 3,829 views. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. 1 Votes, Luke 2:11 11 Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Luke Chapter 2 - Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Luke » Chapter 2. Luke pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Luke 2:4-7. 1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: • eBook Shop: English Tamil Czech Bible - The Gospels III - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1559 von Truthbetold Ministry als Download. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. 21At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. 25At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. A Biblical Response on Race | Sermon by Tony Evans - … Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. 39 Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! 41At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 2 And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. You see, the command in Leviticus 12 is that a woman who bears a son must wait 40 days before she is considered pure and 80 days after bearing a daughter. Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 9 Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. The cattle may have been out … Luke 4:28-30 - Bible Search: Jesus Goes Unseen: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 4:28-30. Luke « Previous | Next » Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) 49 (Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon). • - Duration: 7:11. The shepherds became the first Christian evangelists. One of my favorite passages in the prophets about this idea is a picture given in Isaiah, chapter 28. 13 Luke 2:17. So all went to be enrolled, each to his own town. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 27At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, Showing page 1. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. 43 And when the feast a was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Lucas 2:7 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Lucas 2:7 - At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka't wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. 51 When they saw Jesus Christ, they could not help but keep silent about Him. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 19 Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. 27 And it holds a total of 23,137 references linking up all the books, chapters and verses. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. English-Tagalog Bible. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Luke 13 Repent or Perish. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. 25 At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. 23(Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), 29 2 This census first took place while Quirinius was governing Syria. Frequent in medical works. At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan. 3 40At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Luke 2 - NIV: In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. They told everyone they met. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14 Tagalog Bible: Luke. 17At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. Luke 2:21 - 24 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Ngayo'y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, Ayon sa iyong salita, sa kapayapaan. 1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. 52 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, upang iharap siya sa Panginoon 20At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka't wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. 2 Votes. 2 And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. It includes a read and navigation friendly format of the texts. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 24 Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. Luke 2:1-20 New American Standard Bible (NASB) Jesus’ Birth in Bethlehem. At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, Işık … 49At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? 12At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. 5 Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. 3 So all went to be registered, everyone to his own city. • Christ Born of Mary (). Who would have been Jesus' teacher on the torah at home? Probably related with: English: Tagalog: luke. Gospel: Luke 2:1-14. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.) Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Gospel: Luke 2:1-14. di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama. 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.) In a crib in a stall whether in a cave (Justin Martyr) or connected with the inn we do not know. 3 And everyone was on his way to register for the census, each to his own city. Bibliya Tagalog Holy Bible. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. 2 (John13:34–35). In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. Christ Born of Mary (). 3:29:25 . Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. (03) The Holy Bible: LUKE Chapter 1 - 24 (Tagalog Audio) - Duration: 3:29:25. Piayachoo 469,384 views. 3 And all went to be taxed, every one into his own city. 32 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 43 What did angels have to do with Jesus' ministry. The Birth of Jesus. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? Why does the Bible say the name Quirnius and the eBible version says Cyrenius in the book of Luke chapter 2 verse 3? So all went to be enrolled, each to his own town. 33 36 2. 38 lucas; May be synonymous with: English: English: luke; saint luke; st. luke (New Testament) the Apostle closely associated with St. Paul and traditionally assumed to be the author of the third Gospel. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 1 Lucas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. 39At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. Contextual translation of "looks luke" into Tagalog. lucas; May be synonymous with: English: English: luke; saint luke; st. luke (New Testament) the Apostle closely associated with St. Paul and traditionally assumed to be the author of the third Gospel. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. And why? At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. 3 At sila'y nagsipasok, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. Grain must be ground to make bread…” (Isa. Did Isaiah truly preach for three years naked? At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: 26At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed.

luke 2 tagalog

Triumph 2020 Models, How To Remove Egg Smell From Hair, Red Oak Family, Pcsk9 Inhibitors Evolocumab, Leek And Mushroom Recipes, Greenply Marine Plywood Price, Kerastase L'huile Originale,